Inloggen Digitale Polismap

Ziekengeld/verzuimverzekering | Zakelijk Helder

Als werkgever loopt u het risico dat een werknemer arbeidsongeschikt wordt. Het werk ligt dan stil. De wet bepaalt echter dat u het loon van uw werknemer ondertussen gewoon dient te betalen. De kosten voor haar of zijn terugkeer komen daar nog bij. Is dit risico binnen uw bedrijf niet beheersbaar dan kunt u kiezen voor een verzekering.

Is dit risico binnen uw bedrijf niet beheersbaar dan kunt u kiezen voor een verzekering:

  • Ziekengeld - Daggeld Verzekering

Hiermee wordt iedere ziektedag uitgekeerd na een door u gekozen periode van eigen risico. De uitkering is gebaseerd op het loon van uw zieke medewerker en vindt plaats per maand of per kwartaal. Deze verzekering is voor het midden- en kleinbedrijf een geschikte oplossing.

  • Ziekengeld - Calamiteitenverzekering

Hiermee dekt u de uitschieters in het verzuim af. Het gaat om situaties waarin het verzuim tijdelijk hoger is dan normaal. Het eigen risico wordt bepaald op basis van het gemiddelde verzuim binnen uw bedrijf. Deze verzekeringsvorm is vooral aantrekkelijk voor bedrijven vanaf 25 medewerkers.

Aandachtspunten

U bent wettelijk verplicht om tijdens de eerste twee ziektejaren minimaal 70% van het loon door te betalen. In veel cao's zijn hogere percentages overeengekomen. Bekijk voor het afsluiten van een ziekengeldverzekering, wat er bij u in de cao staat om verrassingen te voorkomen. Wij helpen u graag alle vastgelegde afspraken helder te krijgen.

In de eerste twee ziektejaren moeten werkgever en werknemer zich houden aan de Wet verbetering Poortwachter. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor de begeleiding en reïntegratie van uw zieke werknemer. De Wet verbetering Poortwachter wordt gecontroleerd door het UWV.

Na twee jaar komt uw zieke medewerker in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen).

Het is verstandig om u op de juiste manier te verzekeren tegen de risico's en de financiële gevolgen van ziekte van uw personeel. Zakelijk Helder brengt duidelijk in kaart hoe u deze risico's kunt beperken. Zo kunt u met een gerust hart ondernemen.

Brandverzekering
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Milieuschadeverzekering
CAR en Montageverzekering
Motorrijtuigenverzekering
Transportverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ziekengeld/verzuimverzekering
Ziektekosten collectief

Meteen een helder beeld wat u bij ons zou besparen

Vul onderstaande velden in en wij geven u een helder beeld van wat u bij ons zou besparen.

Schade melden