Inloggen Digitale Polismap

Transportverzekering | Zakelijk Helder

Een goede transportverzekering biedt zekerheid voor ondernemingen die goederen vervoeren of laten vervoeren. Deze ondernemingen lopen namelijk het risico dat er tijdens het transport iets gebeurt dat tot schade aan of verlies van deze goederen leidt.

We onderscheiden twee aandachtsgebieden:

  • Transportgoederen: schade/verlies van goederen voor de ladingbelanghebbende. Bedrijven die belang kunnen hebben bij een transportgoederenverzekering zijn veelal handels- of productiebedrijven. Leveringscondities bepalen welke partij in de handelstransactie op welk moment risico's loopt bij schade aan of verlies van de goederen.


  • Logistieke aansprakelijkheid: de verantwoordelijkheid van de logistieke dienstverlener.
    Logistieke dienstverleners zoals bijvoorbeeld vervoerders, opslaghouders of expediteurs kunnen aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico's lopen. De mate waarin zij risico lopen is afhankelijk van de afspraken die zij maken met hun opdrachtgevers.
Brandverzekering
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Milieuschadeverzekering
CAR en Montageverzekering
Motorrijtuigenverzekering
Transportverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ziekengeld/verzuimverzekering
Ziektekosten collectief

Meteen een helder beeld wat u bij ons zou besparen

Vul onderstaande velden in en wij geven u een helder beeld van wat u bij ons zou besparen.

Schade melden