Inloggen Digitale Polismap

Milieuschadeverzekering | Zakelijk Helder

Met een milieuschadeverzekering verzekert u het financiƫle risico van het veroorzaken van verontreiniging aan de bodem en het oppervlaktewater. Als u werkzaamheden bij derden verricht, is het raadzaam om deze locatie te verzekeren. Bij een brand of zware storm lopen ook bedrijven die niet werken met gevaarlijke stoffen de kans milieuschade te voorzaken. Deze verzekering biedt een brede bescherming.

Onder de dekking vallen:

  • de kosten van sanering van de verzekerde locatie en/of locatie van derden;
  • de schade en kosten die het gevolg zijn van de verontreiniging;
  • kosten van het opruimen en afvoeren van eventueel aanwezig asbest;


  • onderzoekskosten;
  • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.
Brandverzekering
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Milieuschadeverzekering
CAR en Montageverzekering
Motorrijtuigenverzekering
Transportverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ziekengeld/verzuimverzekering
Ziektekosten collectief

Meteen een helder beeld wat u bij ons zou besparen

Vul onderstaande velden in en wij geven u een helder beeld van wat u bij ons zou besparen.

Schade melden