Inloggen Digitale Polismap

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering | Zakelijk Helder

Als ondernemer loopt u altijd het risico dat uw werknemers iets overkomt tijdens werkzaamheden of dat uw klanten schade ondervinden van uw producten of diensten. In die gevallen kunt u aansprakelijk gesteld worden. En opdraaien voor schadeclaims is wel het laatste dat u wilt.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt uw bedrijf tegen de volgende financiƫle aanspraken:

 • Algemene aansprakelijkheid
  Schade veroorzaakt door u of uw werknemers.
 • Werkgeversaansprakelijkheid
  Schade die uw werknemers en andere ondergeschikten oplopen tijdens hun werk (bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes).
 • Productaansprakelijkheid
  Schade veroorzaakt door een gebrek in een geleverd product.
 • Milieuaansprakelijkheid
  Schade door een plotseling onzekere milieuaantasting voor zover er sprake is van schade aan personen of schade aan zaken. Schade aan bodem en water en de daaruit voortvloeiende zaakschade valt niet binnen de dekking (zie hier voor milieuschadeverzekering).
 • Risicoaansprakelijkheid
  Schade waarvoor u als bezitter van een bedrijfsgebouw aansprakelijk wordt gesteld.

Let op: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt niet voor alle schades dekking. Bekijk als ondernemer ook goed waar u uw aansprakelijkheid kunt beperken:

 • Denk aan uw leveringsvoorwaarden en hanteer deze conform richtlijnen.
 • Denk aan uw RI&E en Plan van Aanpak. Iedere werkgever heeft vanaf 1 januari 1994 de verplichting om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te maken conform artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet. In deze wet is ook opgenomen dat naar aanleiding van de RI&E een Plan van Aanpak gemaakt moet worden.
 • Het niet kunnen tonen van een RI&E aan de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) levert een boete op of zelfs een proces verbaal.

Handige links:

 • www.rie.nl
 • www.inspectieszw.nl
 • www.zelfinspectie.nl
 • www.nbarboadvies.nl
Brandverzekering
Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Milieuschadeverzekering
CAR en Montageverzekering
Motorrijtuigenverzekering
Transportverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Ziekengeld/verzuimverzekering
Ziektekosten collectief

Meteen een helder beeld wat u bij ons zou besparen

Vul onderstaande velden in en wij geven u een helder beeld van wat u bij ons zou besparen.

Schade melden