Inloggen Digitale Polismap

Vergoedingen schadeverzekeraars veel te laag

Driekwart van de vergoedingen die verzekeraars bij schade uitkeren, is te laag. Dat claimt (contra)expertisebureau Krantz & Polak Resolve. Het wil dat veranderen met de nieuwe site vergoedingcontrole.nl. Daar kunnen verzekerden hun schadeclaim en – vergoeding gratis laten controleren.

"Verzekeraars keren jaarlijks minimaal € 3 mld te weinig schadevergoeding uit", stelt Krantz & Polak. Bezoekers van de site kunnen indien gewenst verhaal halen bij verzekeraars als het uitgekeerde schadebedrag na controle te laag blijkt. "Onderzoek wijst uit dat verzekeraars in circa vijfenzeventig procent van de gevallen een te lage schadevergoeding bepalen voor claims op het gebied van brand-, water-, diefstal-, storm- en bedrijfsschade, ook als deze schadevergoeding wordt vastgesteld door experts van verzekeraars." Op Vergoedingcontrole.nl is een alternatieve berekening te maken voor het bepalen van de volgens Krantz & Polak daadwerkelijke hoogte van de schadeclaim die kan worden gevorderd. "Particulieren en bedrijven hoeven deze dienstverlening niet zelf te betalen doordat de kosten hiervoor kunnen worden verhaald op de betreffende verzekeringsmaatschappij. Dit komt voort uit het recht op vergoeding van contra-expertise en bezwaar tegen door verzekeringsmaatschappijen onjuist vastgestelde schadevergoedingen."

Niet onafhankelijk
Initiatiefnemer Eric Horssius: "De experts die worden ingezet door verzekeraars zijn partij binnen die verzekeraars en daarmee dus niet onafhankelijk. Feitelijk is zo'n expert een verlengstuk van de verzekeraar. En verzekeraars zijn er op gericht claims zo veel mogelijk af te wijzen. Als het echt niet anders kan en onomstotelijk is bewezen dat een verzekerde is gedupeerd, dan zijn verzekeraars er op uit om de schadeclaims zo laag mogelijk te houden. Het is in mijn ogen onacceptabel dat hieraan geen halt wordt toegeroepen."

Bron: AM web

Schade melden