Inloggen Digitale Polismap

Nivre: kwaliteit schaderegeling speelt te geringe rol bij aanschaf verzekering

"Het valt mij op dat verzekeringen gekocht worden op prijs en weinig op de kwaliteit van de schadeafwikkeling. Een rating van verzekeraars op dit punt zou wonderen doen voor onze branche, maar ook voor verzekeraars." Aldus NIVRE-voorzitter Jeroen Fröhlich tijdens het Rendez-Vous d'Expertise.

1 april 2015
Dat het NIVRE veel waarde toekent aan zaken als kennis, kwaliteit, opleidingen en de rol van de NIVRE Register-Expert bij schade is uiteraard een goede zaak, maar volgens Fröhlich alleen relevant als dat ook als zodanig wordt gezien en ervaren door onze opdrachtgevers en hun klanten. "Er zijn diverse onafhankelijke rapporten te vinden waarin Nederlandse verzekerden de schadeafwikkeling in het algemeen een hoog cijfer geven. Toch zijn dit niet de cijfers die de media halen. Afgelopen weekend nog richtte het tv-programma Kassa zich op een schrijnend geval waar het mis ging. Als experts op negatieve wijze in het nieuws komen, dan is dat niet vanwege gebrek aan aandacht, maar omdat we ervan verdacht worden verzekerden uit te knijpen, in opdracht van onze opdrachtgevers."

Als oorzaak hiervan wordt volgens Fröhlich vaak gewezen naar de inkoop via tenders. "Regelmatig wordt het NIVRE gevraagd naar zijn positie hierin. Een tender betekent dat expertise wordt ingekocht op objectieve criteria: geen vriendjespolitiek, geen subjectiviteit, maar open en eerlijke concurrentie. Tenders zijn, in principe, het probleem niet. De betekenis van ons vak, schouder aan schouder staan met verzekerden op het moment dat ze echt hulp nodig hebben, vertaalt zich naast eerlijke schadevaststelling ook naar tijd en aandacht voor mensen op een moment van zorg. Ik heb daar een professionele mening over, net als iedereen in ons vak. De keuze van het serviceniveau wordt echter bepaald door de verzekeraar en natuurlijk ook door de consument."

De NIVRE-voorzitter stond in dit verband nadrukkelijk stil bij het belang van normen en waarden. "Een NIVRE Register-Expert is altijd gehouden aan onze normen en waarden. En daarin staan onafhankelijkheid en een eerlijke, controleerbare schadevaststelling voorop. De keuze van verzekeraars om met niet-NIVRE Register-Experts te werken heeft dan ook veel meer impact dan de keuze om een tender uit te schrijven. Een belangrijke stap voor ons als NIVRE om niet alleen de ingeschreven Register-Experts, maar ook hun werkgevers te houden aan de normen en waarden van het NIVRE. De 'Kamer', die binnen het NIVRE de belangen van de werkgevers behartigt, zal hieraan op korte termijn invulling geven", aldus Fröhlich, volgens wie het NIVRE de komende jaren verder wil bouwen aan het besef bij opdrachtgevers dat zij, tender of niet, altijd zouden moeten kiezen voor een NIVRE Register-Expert. "Die lobby zullen we rechtstreeks voeren, maar de boodschap is ook relevant voor consumenten, die recht hebben op goede support in geval van schade."

Fröhlich maakte tijdens zijn inleiding verder bekend dat het NIVRE gaat verhuizen. In de loop van het volgend jaar zal de organisatie haar intrek nemen in het nieuwe kennis- en ontmoetingscentrum aan de Boompjes (de voormalige dependance van de DNB) in het centrum van Rotterdam, een initiatief van de VNAB waar partijen uit de (zakelijke) verzekeringsmarkt elkaar kunnen ontmoeten, samenwerken en kennis met elkaar kunnen delen.

Schade melden