Inloggen Digitale Polismap

Miljoenenschade door containerbranden

Uit een inventarisatie van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat overslaande containerbranden sinds het begin van 2013 ruim € 20 mln aan schade hebben opgeleverd. Het Verbond gaat ondernemers en winkeliers wijzen op het brandgevaar van de afvalcontainers.

In totaal liepen in de door het Verbond onderzochte periode achttien bedrijven, zes scholen/sportverenigingen, zes horecagelegenheden en twintig woningen schade op. Sommige van deze gebouwen gingen zelfs verloren. "In veel gevallen is de oorzaak brandstichting of broei/as in de container doordat er brandbare materialen in worden gegooid", schrijft de branchevereniging.

Checklist
Om incidenten te voorkomen heeft het Verbond vorig jaar de 'checklist brand' ontwikkeld. "Vaak is het een kleine moeite om de containers in elk geval buiten werktijd naar binnen te rijden of het afval tijdig af te voeren", geeft het Verbond een van de mogelijke preventiemaatregelen.

"Daarnaast hebben verzekeraars met de nieuwe, aangescherpte Bedrijfsregeling Brandregres 2014 de mogelijkheid om bedrijven die onzorgvuldig handelen aan te spreken op hun verantwoordelijkheden en eventuele (gevolg)schade op hen te verhalen."

Schade melden